Kuinka valita hyvä Personal Trainer

Hyvä personal trainer

Hyvä Personal Trainer opastaa, auttaa, innostaa, tukee, kysyy, seuraa ja haastaa asiakkaitaan kohti yksilöllistä muutosta ja tavoitetta. Mutta kuinka valita hyvä koutsi ?

Listasin 10 vinkkiä, joista tunnistat loistavan valmentajan. Hyvä Personal Trainer…

1. Ymmärtää mistä tässä hommasta on kyse

Hyvä valmennus on ihmisen valmentamista niin yksilö- kuin joukkuelajeissa. Onnistuakseen auttamaan asiakastaan, valmentajan on tunnettava sekä itsensä että asiakkaansa. Laadukas Personal Training -valmennus on pitkäjänteinen kehitysprosessi, joka ei ole oma projektinsa, vaan osa elämää ja elinikäistä oppimista.

Parhaimmassa tapauksessa oppiminen perustuu oppijan eli asiakkaan sisäiseen motivaatioon. Personal Trainerin asiakastyössä tämä tarkoittaa sitä, että hän auttaa asiakasta löytämään sisäisen motivaationsa ja omat voimavaransa.

2. Omaa kykyä kriittiseen ajatteluun ja olennaisen oivaltamiseen

Parhaimmillaan Personal Trainer noudattaa tieteellisyyden periaatteita, jota tukee sekä jatkuvasti päivittyvä tutkimustieto että esimerkiksi yleiset ravitsemussuositukset. Eräs keskeisimmistä asioista niin ravitsemuksen kuin harjoittelun kohdalla on seuraava:

Mitä kauempana näyttöön perustuvasta tiedosta suositukset ja periaatteet jonkin ruokavalion tai harjoittelumenetelmän kohdalla ovat, sitä huonommin ne keskimäärin toimivat. 

Ja toisaalta..

Mitä enemmän ne perustavat elimistömme fysiologian, energiantuoton ja biomekaniikan tutkituille periaatteille, sitä paremmin ne toimivat.

Hyvän PT oivaltaa olennaisen sekä pystyy tarjoamaan asiakkailleen tuoreimpaan tutkimustietoon ja näyttöön pohjautuvan osaamisen. Kysymys on loppujen lopuksi siitä, että Personal Trainer on vastuussa paitsi oppimisestasi ja tuloksistasi, myös terveydestäsi ja turvallisuudestasi.

3. Haluaa oppia uutta

Jatkuva oppiminen on ehdoton edellytys toimimiselle valmentajana. Hyvä PT tekee työtä intohimoisesti ja asiantuntevasti sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään. Näin toiminta pysyy innostavava ja jatkuvasti kehittyvävä.

Hyvän PT:n täytyy myös tuntea itsensä hyvin, joka tarkoittaa sitä, että on käynyt läpi henkisen kasvun prosessinsa. Pelkkä pitkä kokemus ”alalta” ei riitä, vaan tarvitaan kykyä tunnistaa omia vahvuuksia ja kehittymisen paikkoja. 

4. Osaa motivoida

Hyvän ja loistavan valmentajan ero on usein kyvyssä innostaa. Parhaat valmentajat täyttävät asiakkaansa innostuksella ”muutokseen”. 

Liikunta on kivaa – en osaisi olla ilman !!

Motivoiva valmentaja etenee myönteisen kautta, etsivällä otteella, jolloin päähuomio kohdistetaan tavoitteisiin, toivottuun tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin ja voimavaroihin sekä edistymiseen – sen sijaan, että analysoitaisiin ongelmia, niiden syitä ja menneisyyttä.

5. Tuntee asiakkaansa

Valmentajan tulee tuntea jokaisen asiakkaansa vahvuudet ja heikkoudet ja pyrkiä rakentamaan ensisijaisesti vahvuuksien varaan. Yksi valmentaja tärkeimmistä päämääristä on auttaa asiakastaan tuntemaan itsensä, tunnistamaan voimavaransa ja johtamaan itseään arjen vuoristoradalla. 

6. On tehokas viestijä

Hyvä Personal Trainer on puheissaan selkeä ja pätevä. Kiitoksen antaminen ei ole suomalaisen kulttuurin vahvuuksia. Tästä huolimatta kiitos hyvästä suorituksesta on olennainen osa hyvää vuorovaikutusta. Hyvät vuorovaikutustaidot omaava PT etsii asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja, antaa hyvää (ja yksityiskohtaista) palautetta, jakaa kiitosta sekä vaikuttaa sekä kysymyksiä esittämällä että neuvoja ja ohjeita antamalla. 

7. Kuuntelee

Hyvällä valmentajalla pitäisi olla aina herkkä korva asiakkaan tuntemuksille ja mielipiteille. Pelkkä kuunteleminen ei aina kuitenkaan riitä. Asiakkaiden näkemyksiä tulee ottaa myös huomioon.

Monesti tärkeämpää on kuunnella kuin suosittaa !!

8. On kurinalainen

Hyvä personal trainer luo asiakkaan kanssa yhdessä valmennuksen pelisäännöt, joiden puitteissa toimitaan. Motivoivan PT:n ”valvova silmä” ja sopiva vaatimustaso on kohtuullista, välitöntä sekä johdonmukaista. Asiakas tuntee olevansa ”hyvissä käsissä” ja oppii ottamaan myös itse vastuuta omasta tekemisestään.

Näin motivaatio ei pääse lopahtamaan ensimmäisen ”kuherruskuukauden” jälkeen. Minusta sopiva kurinalaisuus on asiakkaasta välittämistä ja asiakkaiden arvostamista, jonka kautta päästään yleensä parhaimpaan lopputulokseen. 

9. Hyvä Personal Trainer koutsaa esimerkillä

Valmentajan tulee ymmärtää esimerkkiroolinsa. Hän luo myönteisyyttä ja hyvän ilmapiirin oppimisprosessille. Hyvä ”pössis” on kullanarvoinen tekijä sisäisen motivaation ja pysyvien tuloksien takana. 

10. On sitoutunut

Parhaat Personal Trainerit valmentavat rakkaudesta lajiin. Lajirakkauden lisäksi hyvän Personal Trainerin on aina ajateltava asiakkaan parasta. Sillon asiakas on keskiössä, jolloin hän on itse aktiivinen ajatteli ja tekijä.

Tämä on tärkeää, koska mikään (pysyvä) muutos ei tapahdu pelkästään tietoa lisäämällä, vaan vaaditaan motivaatiota muuttaa tottumuksia sekä riittävästi aikaa ja halua harjoitella uusia tapoja.

Näin henkilökohtaisen valmentamisen lopullisena tavoitteena voisikin olla oppiminen ja ihmisenä kehittyminen, jolloin tulokset ovat oppimisen sivutuote ja lopputulema. 

Lopuksi

Minun tavoitteena valmentajana on – elämäntilanteestasi riippuen – etsiä parhaiten sopivat työkalut terveellisten elämäntapojen kokonaisuudesta juuri sinulle.

Ota yhteyttä minuun! Se kannattaa tehdä heti, koska se voi olla yllättävän hyvä veto!

Terveisin,

PT-Janne

Personal Trainer Vantaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *